Zahraniční obchod

OBSAH SEMINÁŘE/WEBINÁŘE:

 • Charakteristika distribučního řetězce, faktory volby.
  Prostřednické vztahy, výhradní prodej, zprostředkování obchodu, obchodní zastoupení, komisionářská činnost.
  Mezinárodní kupní smlouva.
  Formální a obsahové náležitosti kupní smlouvy.
  Poruchy plnění kupní smlouvy a jejich obvyklé řešení.
 • Úloha ceny a cenový dumping.
  Dodací podmínky.
  Úloha a funkce Incoterms 2020.
  Platební nástroje a jejich fungování, vybrané problémy dokumentárních plateb.
  Správa pohledávek.
 • Logistika v mezinárodním obchodě.
  Smluvní zajištění přepravních operací, charterové smlouvy.
  Zasílatelská smlouva a smlouva v multimodální přepravě.
  Odpovědnost dopravce.
  Pojištění mezinárodních přeprav.
 • Cla a celní řízení.
  Celní sazebník TARIC, původ zboží, celní sazby, celní hodnota a celní režimy.
  Výkaznictví vnitrounijního obchodu, Intrastat, mechanismus obráceného zdanění a jeho poruchy.


ČASOVÁ DOTACE:
  8 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.  (bližší informace zde)

AKREDITACE:  Seminář i webinář jsou akreditovány pod číslem MSMT-846/2023-4-37.