CLIL ve výuce ekonomiky – seminář na klíč

OBSAH SEMINÁŘE:

Seminář je rozdělen na dvě osmihodinové části a je veden v českém jazyce.

první části se účastníci seznámí se základními tématy metody CLIL.

Veškerá témata jsou interaktivně prezentována pomocí aktivit vycházejících z metody CLIL.

  • Pojem CLIL (historie, výzkumy, výhody a rizika)
  • Pojetí, principy a cíle CLIL výuky (charakteristika a principy výuky CLIL, role jazyka)
  • Specifika CLIL metodiky (základní postupy, východiska pro metody a nástroje CLIL, rozvíjení klíčových kompetencí)
  • Plánování a struktura CLIL hodin (cíle, aktivity, monitorování, scaffolding, reflexe, rozvoj autonomního učení, internetové zdroje)

Druhá část semináře má formu workshopu a reflektuje individuální požadavky účastníků na tvorbu výukových plánů a vlastních materiálů. Součástí semináře je i možnost zahrnutí anglického jazyka podle požadavků účastníků.

Obsahem jsou CLIL aktivity pro efektivní hodiny ekonomiky (vycházejí z obsahů současných učebnic ekonomiky).


ČASOVÁ DOTACE: 
16 výukových hodin (45 min) + přestávky

LEKTOR:  Mgr. Bc. Vladimíra Froldová 

VHODNÉ VARIANTY ŠABLON:  c) Cizí jazyky, f) Výchova k podnikavosti, i) Osobnostně sociální rozvoj  

Šablony EU umožňují uspořádat seminář přímo u vás ve škole, a to již pro tři vyučující. Pokud jste menší škola a podmínku tří účastníků nesplňujete, ale o seminář máte zájem, pak se vám pokusíme pomoci. Dejte nám prosíme vědět zvolený seminář a vhodný termín a pokusíme se kontaktovat kolegy ze školy v regionu.

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-22625/2017-1-839

CENA:  Celková cena semináře na klíč s dotací 16 hodin činí 9 800 Kč a patří tak k nejnižším na trhu.

Navíc od nakladatelství EDUKO obdržíte dva významné bonusy, a sice učebnice nakladatelství podle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč a 2letý přístup pro vaši školu do elektronické sekce e-EDUKO (právo, ekonomika či statistika) dle vašeho výběru v hodnotě 2 000 až 4 000 Kč. Pokud se semináře zúčastní více škol, pak se pokusíme bonus gentlemansky rozdělit.

TERMÍNY A REZERVACE:

V následujícím kalendáři jsou uvedeny volné termíny lektorky. Vyberte si prosím dva z nich a tyto termíny napište do objednávkového formuláře pod kalendářem. Navrhněte si také vhodný začátek semináře podle vašich potřeb. Poté vás budeme e-mailem kontaktovat a potvrdíme konání semináře.


Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Objednávající – jméno a příjmení:
*
 
3
Zvolená data semináře CLIL ve výuce ekonomiky:
*
 
4
Preferovaná doba začátku semináře:
*
 
5
E-mail objednávajícího:
*
 
6

Jména, příjmení, tituly a data narození zájemců o seminář (nutné pro osvědčení) – včetně objednávajícího, pokud se semináře účastní:


*
 
7
Poznámka (pokud nám chcete ještě něco sdělit):