Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 2023/2024

Pravidelný cyklus seminářů bude pokračovat také ve školním roce 2023/2024.

OBSAH A LEKTOŘI:

Hlavním lektorem bude Ing. Petr Klínský.
Součástí jeho přednášky jsou již tradičně:

  • změny a aktualizace v nových vydáních učebnic ekonomiky 
  • legislativní změny pro rok 2024 (úsporný vládní balíček)
  • aktuální trendy a jejich plánované promítnutí do učebnic
Jeden blok programu bude věnován tématu cirkulární ekonomiky
(lektorka PhDr. Dagmar Milerová Prášková, Ph.D.).


ČASOVÁ DOTACE:  5 a 8 výukových hodin

FORMA:  Vzhledem k předchozím zkušenostem semináře pravděpodobně proběhnou jak v prezenční, tak v distanční formě.

TERMÍN:  V závěru roku 2023 (případně počátkem roku 2024).