Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (8 hodin)

LEKTOŘI:

Ing. Petr Klínský – 1. a 2. blok
Ing. Taťána Šárovcová – 3. blok, autorka příručky Sociální podnikání ve školách (vydává British Council)
JUDr. Hana Poláková – 4. blok, Středisko služeb školám Brno, dříve vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje

1. blok – již platné změny legislativy
Shrneme si nejpodstatnější změny. Podíváme se, jak se promítly do učebnic včetně úloh, doporučíme, co je důležité.
Zkusíme si aktivitu. 

2. blok – aktuality ve výuce pro rok 2021
Projdeme si změny, které jsou připraveny na rok 2021. Také si shrneme aktuální stav opatření vlády pro zaměstnavatele a podnikatele v rámci boje s koronavirem.
I v této části bude připravena aktivita.

3. blok – CSR – sociálně odpovědné podnikání
Aktuální téma, na němž si ukážeme, jak toto téma učit. Obsahem je také praktický návod, jak toto téma ve škole zrealizovat.

4. blok – úprava pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků (druhý den webináře)
Obsahem je zákon o pedagogických pracovnících – problematika pracovní doby pedagogických pracovníků a jak na ni při práci z domu. Přespočetné hodiny – jejich identifikace. Uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky, další vzdělávání pedagogických pracovníků.

TERMÍNY WEBINÁŘŮ:
1. dvoudenní webinář: 25. 1. 2021 od 8.30 do 14.00 a 27. 1. od 8.30 do 12.00 – OBSAZENO
2. dvoudenní webinář: 8. 2. 2021 od 8.30 do 14.00 a 12. 2. od 8.30 do 12.00– OBSAZENO

Prezenční formu seminářů nahrazujeme online synchronní formou webinářů dle pokynů MŠMT (více zde).

Po skončení semináře zašleme osvědčení o absolvování semináře e-mailem.
Webinář je možné absolvovat zdarma v návaznosti na odběr učebnic nebo ho lze hradit například z OP VVV, tedy ze šablon EU.

VHODNÁ VARIANTA ŠABLONY: 
f) Výchova k podnikavosti

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-40003/2020-2-912.


Oba webináře jsou obsazeny, online registrace byla ukončena.