Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ (5 hodin)

LEKTOŘI:

Ing. Petr Klínský – 1. a 3. blok
Ing. Taťána Šárovcová – 2. blok, autorka příručky Sociální podnikání ve školách (vydává British Council)

1. blok – již platné změny legislativy
Shrneme si nejpodstatnější změny. Podíváme se, jak se promítly do učebnic včetně úloh, doporučíme, co je důležité.
Zkusíme si aktivitu. 

2. blok – CSR – sociálně odpovědné podnikání
Aktuální téma, na němž si ukážeme, jak toto téma učit. Obsahem je také praktický návod, jak toto téma ve škole zrealizovat.

3. blok – aktuality ve výuce pro rok 2021
Projdeme si změny, které jsou připraveny na rok 2021. Také si shrneme aktuální stav opatření vlády pro zaměstnavatele a podnikatele v rámci boje s koronavirem.
I v této části bude připravena aktivita.

TERMÍNY WEBINÁŘŮ:

11. 1. 2021 od 8.30 do 14.00 – NOVĚ PŘIDANÝ TERMÍN

10. 12. 2020 od 8.30 do 14.00 – OBSAZENO
17. 12. 2020 od 8.30 do 14.00 – OBSAZENO

Prezenční formu seminářů nahrazujeme online synchronní formou webinářů dle pokynů MŠMT (více zde).
Po skončení semináře zašleme osvědčení o absolvování semináře e-mailem.


FORMULÁŘ PRO REGISTRACI (termín 11. 1. 2021):

Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
1
Škola:
*
 
2
Jméno, příjmení a titul(y):
*
 
3
Datum narození (nutné pro vydání osvědčení):
*
 
4
E-mail:
*