Semináře pro vyučující

Vážení vyučující,

připravili jsme pro Vás výrazné rozšíření nabídky seminářů. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT a většinu z nich lze hradit z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), tedy ze šablon EU.

Akreditované semináře pro vyučující - pevné termíny


Moderní marketingové techniky - únor 2018

Nový seminář na aktuální téma. Lektorka Ing. Jana Macháčková. Akreditováno pod č. j. MŠMT 22625/2017-1-839.
Seminář se koná 1. února 2018 v Praze. Bližší informace a případná registrace zde.

Aktuální otázky výuky práva na SŠ - únor, březen 2018

Každoroční oblíbený seminář. Lektor JUDr. Jaroslav Staněk. Akreditováno pod č. j. MŠMT 11908/2017-2-564.
Termíny a místo konání naleznete zde.

Akreditované semináře na klíč

Šablony EU umožňují uspořádat seminář přímo u Vás ve škole, a to již pro tři vyučující.Obvyklá délka semináře je 8 vyučovacích hodin (po 45 min) + přestávky.

Výhody:
- seminář lze zorganizovat v termínu, který Vám vyhovuje. Lze se domluvit na den, kdy máte méně výuky a je potřeba suplování nižší. Seminář se může uskutečnit například i v sobotu či pátek odpoledne;
- semináře lze do určité míry přizpůsobit. Lze se déle věnovat tématům, o které máte větší zájem, a jiná témata z programu semináře lze naopak zestručnit.

Informace o seminářích získáte kliknutím na jejich název.

 Pro vyučující ekonomiky
Pro vyučující společenských věd
Moderní marketingové techniky
Občanskoprávní přehled pro školu i pro život
Počítač ve výuce odborných ekonomických předmětů
CLIL ve výuce společenských věd
Ekonomické praktikum pro učitele (Základy managementu, trh práce a firemní kultura)
 
CLIL ve výuce ekonomiky  


Časová dotace seminářů

Časová dotace je stanovena s ohledem na podmínky čerpání prostředků ze šablon.
Semináře jsou tak obvykle realizovány v rozsahu 8 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.
Semináře CLIL jsou realizovány v rozsahu 16 výukových hodin (po 45 min) + přestávky.

Ceny

Informace o cenách a zvýhodněných podmínkách seminářůnaleznete u každého semináře nebo po kliknutí zde.

Jak na šablony

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem, z kterého je možné čerpat prostředky do roku 2020. Dá se však očekávat, že dojde k určitému prodloužení čerpání prostředků i za tento stanovený horizont.

Pokud jste zatím jako škola výzvu k operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nepodali, pak další kolo výzev pro SŠ a VOŠ bude na podzim roku 2018.

Většina škol již první výzvu podala, a má tedy možnost hradit semináře z prostředků šablon EU.

Pokud máte zájem se zúčastnit některého z našich seminářů a nemáte zvolenu vhodnou variantu šablony (výzvy), pak je možné podat tzv. žádost o změnu. Vyřízení žádosti trvá zhruba jeden měsíc a následně bude možné absolvovat Vámi preferovaný seminář. S žádostí o změnu Vám jistě pomůže osoba, která má Operační program u Vás ve škole na starosti.

Pro konzultace rovněž existuje linka MŠMT 234 814 777 v čase od 9.00 do 15.00.