Semináře info

Seminář pro vyučující ekonomiky


Semináře jsou pořádány ve spolupráci s NIDV a jsou akreditované MŠMT.
Jejich obsahem jsou aktuální novinky daného roku se zaměřením na výuku ekonomiky.

V roce 2017 plánujeme tyto termíny:

Po 4. 12. Olomouc

St 6. 12. Praha

Po 11. 12. Praha

Po 18. 12. Praha

Obsahem budou legislativní změny pro rok 2018 a metodické otázky kapitol Marketing, Finanční trh a Daně.
V současnosti žádáme o akreditaci jednoho z těchto seminářů s cílem zařadit jej mezi semináře, které lze hradit ze šablon EU.

Přihlašování bude spuštěno počátkem října.


Materiály ze seminářů, které proběhly v prosinci 2016 jsou k dispozici v elektronické podpoře e-EDUKO.


Seminář pro vyučující práva

Semináře jsou akreditované MŠMT.
Jejich obsahem jsou aktuální novinky daného roku.

V roce 2017 plánujeme tento seminář v průběhu prosince. Jeden z nich bude pravděpodobně možné hradit z prostředků šablon EU.


Poslední seminář v roce 2016 byl zaměřen na veřejnou správu a státní službu, správní řízení, nový přestupkový zákon a Evropské správní právo.


Tématický seminář pro vyučující ekonomiky a společenských věd


Připravujeme další seminář na vybraná témata, které by byly možné hradit z prostředků šablon EU. Bližší informace na těchto stránkách uveřejníme pravděpodobně v říjnu.


Seminář pro vyučující statistiky

Seminář je určen pro vyučující, kteří chtějí ve výuce využívat práci s Excelem.
Lektor: Ing. Zdeněk Bárta, autor učebnice.