Semináře info

Seminář pro vyučující ekonomiky


Semináře jsou pořádány ve spolupráci s NIDV a jsou akreditované MŠMT.
Jejich obsahem jsou aktuální novinky daného roku se zaměřením na výuku ekonomiky.

Letošní obsah a přihlášení viz zde

Materiály ze seminářů, které proběhly v prosinci 2016 jsou k dispozici v elektronické podpoře e-EDUKO.


Seminář pro vyučující práva

Semináře jsou akreditované MŠMT.
Jejich obsahem jsou aktuální novinky daného roku.

Ve školním roce 2017-18 plánujeme tento seminář na počátek 2. pololetí. Jeden z nich bude pravděpodobně možné hradit z prostředků šablon EU.


Poslední seminář v roce 2016 byl zaměřen na veřejnou správu a státní službu, správní řízení, nový přestupkový zákon a Evropské správní právo.


Tématické semináře pro vyučující ekonomiky a společenských věd


Připravili jsme sérii seminářů. Většinu z nich bude možné hradit z prostředků šablon EU. Seznam a obsah seminářů zveřejníme na tomto místě do konce listopadu.


Metoda CLIL ve výuce ekonomiky


Seminář připravujeme ve spolupráci s Mgr. Vladimírou Froldovou ze SOŠ pro administrativu EU, Praha 9.

Plánovaný obsah semináře

Pojem CLIL (historie, výzkumy, výhody a rizika). 1 hodina
Pojetí, principy a cíle CLIL výuky (charakteristika a principy výuky CLIL, role jazyka).
2 hodiny
Specifika CLIL metodiky (základní postupy, východiska pro metody a nástroje CLIL, rozvíjení klíčových kompetencí). 2 hodiny
Plánování a struktura CLIL hodin (cíle, aktivity, monitorování, scaffolding, reflexe, rozvoj autonomního učení). 3 hodiny
CLIL aktivity pro efektivní hodiny ekonomiky (vycházejících z obsahů současných učebnic ekonomiky). 8 hodin


Seminář pro vyučující statistiky

Seminář je určen pro vyučující, kteří chtějí ve výuce využívat práci s Excelem.
Lektor: Ing. Zdeněk Bárta, autor učebnice.